content top

Regeneracja, a napełnianie tonera

Proces regeneracji mimo, iż nie jest skomplikowany nie może być robiony samodzielnie w domu, ale przez wyspecjalizowane punkty usługowe. Potrzebne jest nie tylko odpowiednie oprzyrządowanie pozwalające na sprawdzenie stanu tonera, ale również doświadczenie w przeprowadzaniu takiego procesu. Wiedza o tym jakie materiały eksploatacyjne można wykorzystać w konkretnych modelach...

Proces regeneracji tonera

Regenerowanie tonera jest procesem dość złożonym i wymagającym posiadania odpowiedniego sprzętu oraz zaplecza / serwisu (nie każdy lubi latający w powietrzu czarny pył). Przedsięwzięcie powinno zostać zlecone profesjonalnemu usługodawcy świadczącemu tego rodzaju usługi. Całość rozpoczyna się od rozebrania zużytego już tonera by usunąć z niego resztki proszku...